Replying to "Validar licença XCP-ng Free/Libre Edition"